Smo uvoznik in distributer za DAIKIN KLIMATSKE NAPRAVE in TOPLOTNE ČRPALKE.

daikin-ogrevanje

garancijski

pogoji

toplotne črpalke

klimatske naprave

Smo uvoznik in distributer za DAIKIN KLIMATSKE NAPRAVE in TOPLOTNE ČRPALKE.

toplotne črpalke

klimatske naprave

SPLOŠNI POGOJI

 

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta airabela.si je avtorsko zaščitena. Spletno mesto (vključno z vsemi njenimi podstranmi) je samo za lastno uporabo in splošno informiranje. V primeru uporabe spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, uporaba aplikacije, ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, navedenimi na tej strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe v veljavnost stopijo takoj po spremembi. Varstvo podatkov, kot navedeno na tem spletnem mestu, je sestavni del splošnih pogojev.

 

 

Avtorske pravice

 

Oblika spletnega mesta in vse njene vsebine, v kolikor ni drugače navedeno, so zaščitene s pravicami avtorske, industrijske in intelektualne lastnine. Programska koda, informacije, besedila, slike, ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo, pod čimer razumemo ogledovanje, ter je ne smete, ne v celoti ne delno, uporabiti, reproducirati, spremeniti, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene brez predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja in/ali lastnika spletnega mesta.

 

 

Opredelitev pojmov

 

Upravitelj spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je hkrati tudi lastnik spletnega mesta in samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbi za pravilno delovanje spletnega mesta.

 

Skrbnik ali vzdrževalec spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je od upravitelja spletnega mesta pooblaščen za vzdrževanje, spremembe, dopolnitve na spletnem mestu in jih izvaja po navodilih upravitelja.

 

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je možno neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, naslov, podatki o lokaciji ali drugo.

 

Obdelava podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

 

Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu in po navodilih upravljavca.

 

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

 

 

Splošne določbe

 

Upravitelj spletnega mesta bo poskušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti in/ali ažurnosti. Upravitelj spletnega mesta prav tako lahko zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov in/ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremeni vsebino spletnega mesta. Vse vsebine lahko upravitelj spreminja brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice povzročenih sprememb.

 

Upravitelj spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta.

 

V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost lastnika, upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta airabela.si ter katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s spletnim mestom airabela.si.

 

 

Piškotki

 

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, razen podatkov, navedenih v splošnih pogojih.

 

Piškotek, znan tudi kot HTTP-piškotek, je delček informacij, ki jih spletne strani shranijo na uporabnikov spletni brskalnik med brskanjem. Ko uporabnik obišče stran naslednjič, spletni brskalnik posreduje ta delček informacij nazaj spletni strani, ki je to informacijo shranila. Uporablja jih že večina sodobnih spletnih strani.

 

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, saj se uporabljajo za različne namene in bi bila brez njih uporaba spletnih strani zelo okrnjena. Uporabljajo se za prijavljanje v razne spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, shranjevanje košarice v spletnih trgovinah, vodenje statistike obiska spletnih strani, itd.

 

Piškotki imajo tudi svojo življenjsko dobo, ki se razlikuje glede na naloge piškotka. Piškotek se lahko shrani za nekaj minut, ur ali celo za neomejen čas.

 

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

 

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov, razen da jih onemogočite.

 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Upravitelj spletnega mesta airabela.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu airabela.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

Osebni podatki se ne tretirajo kot občutljivi podatki.

 

 

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

 

Uporabnik spletnega mesta airabela.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronskih storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnika. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo storitev in komunikacijo med upraviteljem in/ali lastnikom ter uporabniki spletnega mesta. Pridržujemo si pravico tako pridobljene podatke in v skladu s splošnimi pogoji, kot objavljenimi na tem spletnem mestu, tudi vse ostale podatke uporabljati nepretrgoma in brez omejitev za potrebe upravitelja, lastnika ali ponudnika, kot je navedeno v splošnih pogojih, dokler uporabnik spletnega mesta temu izrecno ne nasprotuje.

Osebni podatki, pridobljeni na spletni strani, so pridobljeni na način, skladen z uredbo evropskega parlamenta GDPR, pri čemer velja, da se s potrditvijo splošnih pogojev uporabnik strinja in podaja izrecno dovoljenje za uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene nadaljnje komunikacije med upraviteljem in uporabnikom. Velja, da je uporabnik seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, dostopnostjo osebnih podatkov in možnostjo izbrisa.

 

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto airabela.si.

 

Interni akt o varstvu podatkov, v kolikor obstoječ, je sestavni del splošni pogojev in je dostopen na sedežu upravljavca.

 

 

Osebna privolitev uporabnika

 

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca (v primeru direktnega kontakta preko elektronske pošte, telefona, na podlagi spletnega mesta). Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

 

 

Analiza in statistika

 

Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimni obliki in kot takšni niso povezljivi z uporabniki. Orodje, ki s temi podatki razpolaga, je Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjejte Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov. V primeru, da se obiskovalec s tem ne strinja, mu je v skladu s splošnimi pogoji prepovedana uporaba spletnega mesta airabela.si. Tako pridobljeni podatki niso občutljivi, ob obisku strani je obiskovalec tudi na to opozorjen.

 

 

Hramba osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravitelja spletnega mesta v skladu s splošnimi pogoji. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu (kot povpraševanje) in v primeru nadaljnje komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (CRM, Programska oprema za blagovno poslovanje, Excel).

 

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta airabela.si.

 

 

Komuniciranje na daljavo

 

Upravitelj spletnega mesta airabela.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.), le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta airabela.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

 

Dostopnost osebnih podatkov

 

Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu airabela.si v primeru oddaje povpraševanja in so dostopni upravitelju spletnega mesta in skrbniku. Velja, da upravitelj upravljavec osebnih podatkov in skrbnik spletnega mesta obdelovalec. Obdelovalec osebnih podatkov ne sme in ne more uporabljati za lastne potrebe ter jih lahko uporablja samo za potrebe upravljavca osebnih podatkov, po navodilih upravljavca.

Dostop do osebnih podatkov je prav tako omogočen ponudnikom gostovanja, ki po medsebojni pogodbi brez dovoljenja upravljavca ne sme dostopati do osebnih podatkov.

 

Velja, da imajo dostop tudi zaposleni in pooblaščene osebe upravitelja in obdelovalca v zakonsko dovoljenem obsegu. Vse te osebe se zavežejo k skrbnemu varovanju osebnih podatkov.

 

 

Zaščita osebnih podatkov

 

Osebni podatkov so zaščiteni in skrbimo, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do njih. V primeru kršitve tega člena se zavežemo uporabnika o morebitnem nepooblaščenem dostopu do njihovih osebnih podatkov obvestiti.

 

 

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

 

Odgovorna oseba je določena v internem aktu o varstvu podatkov in se na zahtevo uporabnika razkrije. Zaradi varstva podatkov ni objavljena javno na spletu.

 

 

Pravice posameznikov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se obdelujejo. Prav tako ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov kot tudi izbris svojih osebnih podatkov, brez obrazložitve in brez vzroka, kar stori z elektronskim sporočilom, naslovljenim na elektronski naslov info@airabela.si.

 

 

golaznice.airabela.si

 
V okviru predstavitvene strani https://golaznice.airabela.si (v nadaljevanju predstavitvena stran) za namene kampanje za prezračevalne naprave SIKU veljajo splošni pogoji kot objavljeni na https://airabela.si/splosni-pogoji kot tudi sledeči odstavek (nakup preko spletnega mesta).

 

 

Nakup preko spletnega mesta

 

Na predstavitveni strani je možno naročiti izdelke manjših vrednosti. Pri čemer velja sledeče:

 

Uporaba predstavitvene strani

 

Uporaba predstavitvene strani je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani in nakup (t.i. hitri nakup) ni potrebno registrirati ali prijaviti. Uporabnik lahko po lastni presoji kadarkoli zahteva izbris uporabniških podatkov. Uporabnik se zavežete uporabljati spletno mesto v skladu s temi splošnimi pogoji.

 

Račun za naročeno blago se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in se posreduje kupcu v paketu skupaj z naročenim blagom.

 

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

 

Preden kupec odda naročilo lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa ima kupec tako možnost morebitne napake popraviti. Če ugotovi, da so podatki pravilni naročilo potrdi s klikom na »Oddaj naročilo«. Po oddaji naročila prav tako prejme elektronsko sporočilo s temi podatki in v primeru, da ugotovi, da je pri vnosu naredil napako, lahko kupec prodajalca glede tega tudi po oddaji naročila še vedno obvesti na elektronski naslov info@airabela.si. 

 

Način plačila

 

Za naročeno blago je možno plačilo po predračunu. Vse podatke za izvedbo plačila kupec prejme po oddaji naročila na elektronski naslov, ki ga je navedel ob oddaji naročila. S plačilom predračuna je naročilo potrjeno. 

 

Potrditev, preklic in zavrnitev naročila

 

Naročilo na predstavitveni strani je potrjeno s plačilom predračuna.

 

Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:

•    da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;

•    da na navedeno telefonsko številko naročilo prekliče;

 

Upravitelj spletnega mesta lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, ali iz kakršnegakoli drugega razloga v skladu s splošnimi pogoji zavrne. V kolikor prodajalec svojih obveznosti ne more izpolniti (blago ni na zalogi, kupec je mladoletna oseba, morebitni drugi vzroki) bo upravitelj o tem obvestil uporabnika in mu vrnil vsa predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

 

Pogodba na daljavo

 

Kupoprodajna pogodba je sklenjena po potrditvi naročila, velja, da je kupec podal soglasje za izvedbo odpreme blaga. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki v slovenskem jeziku in sicer na strežniku predstavitvene strani, uporabniku pa se ob oddaji naročila posreduje na e-mail naslov naveden ob oddaji naročila.

 

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine, razen v primerih določeni s temi splošnimi pogoji.

 

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razlogov za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na elektronski naslov podjetja Airabela d.o.o.: info@airabela.si.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu.

 

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Vse morebitne stroške vračila nosi kupec, med katere spadajo tudi in predvsem stroški dostave. Prodajalec ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo določbam navedenih v teh splošnih pogojih.

 

Denar vračamo na izrecno na transakcijski račun kupca najkasneje v 30-tih dnevih od sporočila o odstopu od nakupa in prejetju vrnjenih izdelkov.

 

 

Končne določbe

 

Spletno mesto in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja AIRABELA d.o.o., Šmartinska cesta 58A, 1000 Ljubljana, ID: SI 79240518, ki je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta je podjetje Premium Marketing d.o.o., Zgornje Škofije 126D, 6281 Škofije, ID: SI 99245795, ki je hkrati tudi obdelovalec osebnih podatkov.

 

Uporabniki osebnih podatkov pa so v skladu s splošnimi pogoji tudi podjetja Hitrost.com d.o.o., Cesta železarjev 8B, 4270 Jesenice, ID: SI 42864046 kot ponudnik gostovanja, podjetje MailChimp; Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, kot ponudnik orodja za e-pošni marketing in hkrati obdelovalec osebnih podatkov in podjetje Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, kot ponudnik analitičnega orodja in hkrati obdelovalec osebnih podatkov v anonimni obliki.

 

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1. 1. 2018. Vse spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem objave na spletnem mestu.